Mischa Top

| 0614890034 | info@mischatop.nl |

Blog: Sport en Motivatie

Sport en motivatie

Dat intrinsieke motivatie essentieel is om tot fundamentele ontwikkeling te komen staat volgens Geert Bors en Luc Stevens, 2010, Nivoz vast. De drie psychologische basisbehoeften: autonomie, relatie en competentie liggen daaraan ten grondslag en als aan ook maar één van die drie tekort gedaan wordt, zal de intrinsieke motivatie onder druk komen te staan.

gelukkig worden van rondjes rijden

Meer dan 25 jaar schaatsen. Ik vind het nog altijd mooi om naar de ijsbaan te gaan en op datzelfde 400 meter baantje, mijn rondjes te rijden. Ik ben gemotiveerd om de beweging te optimaliseren, te verbeteren, efficiënt rond te rijden. De jaren dat ik sport en beweeg, altijd gemotiveerd om te verbeteren, komt van binnenuit. Het is als een vuur van binnenuit. En als iemand nu dat vuur onder mij probeert op te stoken, dan is de kans groot dat het maar kort zal branden.” Stephen R. Covey. Ik ga op onderzoek, motivatie en sport.

“Movere”

Motivatie komt oorspronkelijk uit het latijn en betekend “movere” wat in bewegen brengt betekend (Verhaeghe, 2002-2003). Het omvat het totaal proces van het leveren van een inspanning en het volharden van een activiteit om een doelstelling te bereiken.

Motivatie is een continu proces

Kreitner & Kinicki, 2001 spreken van een continu proces, en omvat volgens Maund, 2002 verschillende onderdelen:

 • eerst is er een noodzaak
 • dan ga je op zoek naar de behoeftebevrediging van de noodzaak
 • er wordt een keuze gemaakt van gedragingen om doelgericht te zijn
 • er wordt iets gedaan naar aanleiding van die keuze
 • ervaren van beloning of straf
 • de oorspronkelijke behoefte wordt geëvalueerd

Mooie aanknopingspunten om verder mee te gaan.

Vanuit je eigen ik

Intrinsieke motivatie wordt volgens Ryan en Deci, 2005 gedefinieerd als “to be moved to do something”. De “self determination theory” gaat ervan uit dat de hoeveelheid en type in drie verschillende typen motivatie kan worden uitgelegd: intrinsiek, excentriek of agemotiveerd. Dit kan verschillen tussen mensen.

Bij intrinsieke motivatie, is volgens Ryan en Deci, 2005 de motivatie die vanuit eigen overtuiging en interesses start. Het is daarbij van belang dat het tot gedrag leidt dat plezierig of interessant is vanuit de persoon zelf gezien. Voor nu en voor de toekomst.

Chocoladereep?

Bij extrinsieke motivatie is er sprake van motivatie die van buitenaf/je omgeving komt. Je doet het omdat het moet, je doet het voor de beloning. Misschien wel die chocoladereep of….
Tot slot is iemand die agemotiveerd is, niet gemotiveerd.

Sport en eigen bedrijf

Mischa Top blog motivatie sport (2)Door een sterke intrinsieke motivatie voor sport. Heb ik besloten in december 2017 de stap te zetten en mijn eigen bedrijf te beginnen. Vanaf de start is dit een succes. Ik wil de sportlessen, training en coaching aanbieden omdat ik het leuk, interessant en belangrijk vindt. Mijn doel is om daarmee de intrinsieke motivatie van sport te stimuleren. Van sport ‘moetivatie’  naar sport motivatie, Universiteit Utrecht, 2019. van moetivatie naar motivatie.
Ik hou rekening met de drie aspecten:

 1. Autonomie sturend
 • Aansluiten bij interesse, waarom is het belangrijk? Interesse wekkend en nadenken en doel leerstof.
 • Informerend.
 • Keuzes bieden: van makkelijk naar moeilijk, diverse tijdstippen.
 • Luisteren naar weerstand.
 1. Structuur en vertrouwen
 • Structuur autonomie – regels + begeleiding inhoud.
 • Differentiëren in structuur (verschillende achtergronden).
 • Vertrouwen uitspreken.
 1. Leergerichte aanpak
 • Beter worden dan je was, tussentijdse testjes wat gaat goed en kan beter.
 • Benaderen van inzet en is er vooruitgang.

Basisbehoeften moeten eerst…

Belangrijk om dat te kunnen is dat eerst aan alle basisbehoeften moet worden voldaan, theorie van Maslow, 1981. Als daaraan is voldaan, is er: welbevinden, motivatie, inzet en zin om te leren. Echter, als er aan één van de drie tekort wordt gedaan, ontstaan er motivatieproblemen (Bors, 2016). Dit leidt tot een geringe mate van intrinsieke motivatie en meerdere mate van extrinsieke motivatie. Dit is in tegenstrijdigheid met de theorie. Het is dus van belang dat er in alle drie de basisbehoeften voldaan wordt, waardoor intrinsieke motivatie wordt bevorderd.

Wat is motivatie precies?

Kortom met motivatie kun je alle kanten op. Vanuit de sportkant is dit altijd een interessant onderwerp en zal ik veelvuldig gebruik van maken.

Waar het voor mij en de theorie kort op neer komt is:

 • Doelen stellen.
 • Welke verschillende vormen van motivatie zijn er?
 • Hoe kan ik de mensen die sport bij mij volgen sport aanbieden: leuk, interessant, belangrijk en uitdagend is.
 • En welke technieken kan je gebruiken om anderen gemotiveerd te laten raken?

Mijn doel is intrinsieke motivatie stimuleren

Meer weten?

Op 14 mei organiseer ik een online workshop: Sport en Motivatie.

In deze workshop ga ik verder in op de Sport en Motivatie. Vanuit mijn eigen ervaring en theorie. Daarnaast zal ik ruimte laten voor je vragen.

Kosten voor deze workshop zijn: €5,- p.p. per workshop.

Opgeven? Mail naar: info@mischatop.nl

Tot snel!

Mischa Top

 

april 2020

 

Verder Bericht

Vorige Bericht

Laat een reactie achter

© 2021 Mischa Top

Thema door Anders Norén