Mischa Top

| 0614890034 | info@mischatop.nl |

Privacy -beleid

Privacy -beleid

Mischa Top, gevestigd in Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Mischa Top neemt jouw privacy heel serieus. Jouw persoonlijke gegevens behandelen wij dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en wij dragen zorg voor adequate beveiliging daarvan.

Volgens wet- en regelgeving

We houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In het Engels heet de AVG General Data Protection Regulation (GDPR). (Klik hier voor meer informatie)

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mischa Top verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hier een overzicht van de persoonsgegevens die wij via de website of via ons bedrijf verwerken: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, mobielnr., telefoonnr., emailadres en ibannummer.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mischa Top neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mischa Top bewaart je persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de diensten van Mischa Top aan je aan te kunnen bieden. Dit is ook het geval voor iedereen waarmee we je informatie delen en die namens ons diensten uitvoert. Het komt erop neer dat wanneer er door jou niet langer van de diensten van Mischa Top gebruik gemaakt wordt of je niet langer de nieuwsbrief wilt ontvangen, wij je persoonsgegevens van onze systemen zullen verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mischa Top deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mischa Top blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken. 

Gegevens

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mischa Top en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@mischatop.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar maximaal binnen vier weken.

Wijzigingen

Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen omdat wij deze van tijd tot tijd wijzigen.

Zorgvuldigheid

Wij hopen je met voorgaande informatie meer inzicht gegeven te hebben hoe wij omgaan met jouw gegevens. Mocht je suggesties hebben de zorgvuldigheid verder te verbeteren dan ontvangen we die graag.

Gegevens
Mischa Top
Groningen
Nederland
Telefoon:+ 0614890034
Website: www.mischatop.com
E-mail: info@mischatop.nl

 

© 2024 Mischa Top

Thema door Anders Norén