Mischa Top

| 0614890034 | info@mischatop.nl |

Blog: intervallen

Begrijp waar je mee bezig bent

Als je een betere sporter wilt worden, moet er getraind worden. Maar als je traint wil dat nog niet zeggen dat je traint.

Ik wil een beetje meer inzicht geven waarom we trainen zoals we trainen. We hebben allemaal onze doelstelling, wel met een gedoseerde opbouw. De ene traint voor de conditie, gezonder willen leven, of wil meedoen aan een lokale wedstrijd. Een goede basis is belangrijk en daarna kan begonnen worden met ook intensievere trainingen.

Gezond en fit…

Trainen is genieten van de beweging, de vooruitgang, de snelheid. Bouwen en werken aan je gezond en fitheid.
Je kunt niet thuis op de bank blijven zitten. Uitdaging en inzet. Het is ook gelijkgestemden ontmoeten. Mensen met een onderling herkende drive. Sportieve vriendschappen ontstaan. Mensen die dat niet kunnen, missen denk ik iets essentieels in hun leven. Mischa Top is mijn naam en ik ben trainer/ coach in sport. Samen maar dan wel gedoceerd. De afgelopen periode probeer ik regelmatig met jullie blokjes in de training de intensiteit in de intervals op te bouwen. Wat eerder een rustige interval was, wordt nu een versnelling. Dat kan ook omdat wij de techniek en controle van de beweging  beter begrijpen en snappen.

Wat is een interval? Wat train je?

Spieren worden sterker…

Volgens Maarten Faas (2018) Theorie en praktijk van gedoceerde training zijn extensieve en intensieve interval training allebei gericht op:

 • verbeteren van het bewegingsapparaat, vergroten spieren en spieren worden sterker.
 • versterken van hart, hartspier wordt sterker?
 • verhoging van maximale zuurstof opname. Je hart- en longfunctie, het door het lichaam opnemen en rondpompen van zuurstof het opnemen van zuurstof in de spieren, de verbranding, wordt vergroot.

Factoren van de intensiteit

Volgens Patrick Schoensmaker en Floor Hettinga (2013) Wat is de optimale arbeids- rust verhouding zijn factoren die de intensiteit van een interval training bepalen:

 • de intensiteit tijdens arbeidsintervallen
 • duur van de arbeidsinterval
 • het aantal arbeids intervallen
 • de intensiteit van de rustpauzes
 • de duur van de rustpauzes

Extensieve interval

Extensieve interval is rustig herhalen van bepaalde afstanden (400/ 800/ 1200/ 2000 meters) of bijvoorbeeld een piramide ( 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 min.) met tussendoor een korte pauze.

 • de hartfunctie en de spierfunctie wordt extra sterk getraind omdat je iedere keer opnieuw begint.
 • vergroting aerobe uithoudingsvermogen
 • training van koolhydraten wisseling
 • toename glycogeenvoorraad
 • de vorming van zuur (melk) is in deze training beperkt.

Intensieve interval

Intensieve interval training is het herhalen van een bepaalde afstand of tijd waarbinnen snel of hard getraind wordt met tussendoor een langere pauze. Het verschil met een extensieve prikkel is dat de trainingsprikkel extra groot is waardoor het anaerobe systeem meer getraind wordt. Daarnaast train je snelheid en coördinatie.

 • verbetering anaerobe energiesysteem
 • trainen van (melkzuur tolerantie. Het kunnen trainen in verzuring zorgt ervoor dat we ons in dit gebied verbeteren. Waardoor de anaerobe drempel, de grens waarop je verzuurd wordt verlegd.
 • vergroten van snelheid, spierkracht en coördinatie
 • prikkels hartfunctie

Intervallen

Kortom intervallen is een veelzijdige trainingsvorm die voor elke sporter van meerwaarde kan zijn. Interval trainingen moet je dan ook zorgvuldig trainen en opbouwen. Het is zeker een goede prikkel om je lichaam sterker en vitaler te maken. Het is een trainingsvorm die ik veelal gebruik bij mijn trainingen.

Mischa Top

Verder Bericht

Vorige Bericht

Laat een reactie achter

© 2024 Mischa Top

Thema door Anders Norén